Chiang Dao Club

 

CHIANG DAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A few shots from Aruno Tai:

Getting into Aruno Tai

By Aruno Tai lake

By Aruno Tai lake

By Aruno Tai lake
Some Chinese food in Aruno Tai
Aruno Tai
Aruno Tai